9. klass keemia

Share

Instructions | Edit | Answer Key

E D T G F J V D N H W V L X R C S Z S U X D A L Z C P M S S
B I D C Q C B W W M O L A A R M A S S I D K S U V Ä Ä J C Z
M M U D Z U B E V W H S V R D F H N J U W L V C M I J B B Y
J T T C B S T L K A R E D U S C R M G L L U L F Z B A E Q M
G W S K Y V T V H Y C S G S T T I D Z J D B K O J Z B T O S
E X P S P N S D I Z V K X K C W R C Z V S U H A L T R D W J
S G U O F N A I C J B F K K P W P S F H Y Z Q F E U E R T Y
L L M M O L A A R R U U M A L A F C H B D I H T T U X G O O
A N D S T T L O G B Y O W R Y C W Q Y G T T J Q D E H H U O
S O X G N R A S K R E D Q B H Z H T Q T O Z P Z T O A A Z O
M O A U E U H L S J F C V T F A U P Q V K F R A E K U N Y M
D I L Y S U U P J U J V A N H K P L M G O V E F E F K E D B
O S N V T R S O A G H Z E Q R V U E H R Q Z V B G W I U M R
D T C X O B T Q Q M E A X Z E Y A R F U E Q Q K C R F T T C
J K M X R Z U S I H B L L C X A F T M Z N N N W X F W R W O
L A W D P N V T O X Y I E D D R K L L E M H L P Y D Q A B J
G E U I I Q U D L T P Q A K I I B A B J X R O B F N S L H B
V R O I S V S G P H O P N N T O X H I M V I Z T Y X N I S K
M O Z S S P S D K F W T S Z O R L K X C I U O V D I J S H U
P T B K A H E W A W K I O C E R O L R W I Q Z K V K S A Z J
X Y T O M F C B Q Y M G Z A S Z G L O I Q W Z J T J X T Y V
X N E L K X K Q K J W A W H R U K A Ü K F N V V D G T S C R
G I T L B F H D Q K I N I S E V A Q A Ü C M D X N S A I Y I
Y D R C H O X J Z U N Y G I K K F H J N T A E P O Z G O N T
S Z Y S W H H P V P U P J U Q P C J K X I J J O Z S N O R U
P I H U S S Ü S T E E M H A P P E L I N E L L I H Y D N W Q
T N M T R T K V C Y N W M T G C M O F K E A I K M V D S S N
Y F M P Q I T E N I L E S U L A X M Q K D Q B N E O V T C O
D A X S O O J U S E F E K T X N M Q E B T H C N E Z O I Q I
Z X U V Z Z I Z Q K Y V D S Q G K K H N U Q H W S Y I L J D
lahus soojusefekt lahustuvus massiprotsent kolloidlahus
pihussüsteem oksiid aluseline happeline hape
alus neutralisatsioon reaktsioon soolad karedus
elektrolüüt anorgaaniline mool molaarmass molaarruumala
jäävus vesinik