Sport

Edit Answers
THPQXDEDHPKEKMNHVKUQ BTUNFGNQIMKOHRXOEGXE SCBKTGKLYGAPXOOCHDJX LCMOFZZZGTTILRUKOMET GLATLETIKAYNHRURPOSU PHWBYNOCBSLTWAOYLGAK PQFOPHBQQRGUFPVBBTDU NOGOMETKLNDVPXZXGVVX IYPJHZZEBNCYTUVPQWRH NJEPKZQDULNKLUWQECCA RPDJJOUXANUUQKYEJJVF ZICNQYŠCLNGAIEWTNHIR GYWEKBXATKYSBMLBALKG OSEINVAZREZWGBFFVYYB MEMOBYINBKRUAAWFIGDA SSFBSAUBTFAERVMILIZM WKTGXJJKRHVCTBDKPFEM JOBADMINTONVCABRBWER KBPSFVPYTTGMDMNDSHQN TBTQKOHVOEATZVYASBPI
1.
nogomet
2.
košarka
3.
rukomet
4.
teretana
5.
plivanje
6.
ragbi
7.
boks
8.
mma
9.
badminton
10.
atletika