Pojmovi

Share

Instructions | Edit | Answer Key

U D I S A J B G R B R O N H I T I S M A
M T M A G G S H L Q G P L U Ć A O Z G O
P L U Ć N O G D K V S D Q X W I Q H F O
D I S A N J E D U Š N I K Z N R P J V A
B H J Z E L U P A H U W K O Š I Z J E B
O N U H I H Q F A N I S X W X L K V L A
U Ž I C E L U H Y V X G V D P Z R D Y H
E W Ć E L I J S K O M P S S H D E Q P J
P N P E K D Q G R K L J A N N T Q G T Y
S T Q C N I K O T I N B W G G Q W T X J
I M U N I T E T E F A L V E O L A C J S
D I J A R A G M A E N O J Z C A Q T M I
A S T M A G R U D N I N U J V M O H P P
H Z B D L M E E J X E U W Q Y O A U D D
D D W R D I S A N J E R Q C H H N S H W
D A P I Z D I S A J W F N L J L Y P T Z
T U B E R K U L O Z A P O L E N M W B U
A L E R G I J A G L A S N E H A N I W C
B A H O T Y I Z G R J M R S U C F Q J X
Y U R Y G R I P S F O K X D V E B D C S
tuberkuloza grip bronhitis astma alergija
grkljan nikotin dijaragma alveola pluća
imunitet glasne žice ćelijsko disanje
plućno disanje dušnik grudni koš
polen udisaj izdisaj