SPELLING

Edit Answers
MIRNREVOGTDQRSZNCYSI JRYMAAMCNVBTYJFXAPIU XTTUGWVCYSVJCVDUPGNS IOKHIYPNRHJGWKETVEBD VFTEFEQJRNXWSUMTWQAP PQVLBPAYUVQDEHCRAPOC BYGIEAFNLNPNMESQSUNO LPRFRCRWFRDNGISJRPTP AZKOOSDAQMEOBYKEVGLP VMTUTDYRKNLINZFTAAHE MWHFSNICKKRAZOBOTSLR GPFKEAESDPAZWBISWBOD NNMARLCVNENMRDATGVQN IUELPBLIRHGIDOZOOVVM HSDDVPPAEEMECKMHGMOI CAEDIJOLJMSVEJMDOZEN RDHEXSFIIDZBPROGRESS OCSXFJENNHYZOWEYOEGS CTUXGRGBVTIPZPIFBILS SOGEERESERVECFBLDRQO
1.
Appoint
2.
Beside
3.
Brimming
4.
Coastal
5.
Copper
6.
Dozen
7.
Flurry
8.
Gnarled
9.
Govern
10.
Gushed
11.
Landscape
12.
Motion
13.
Observe
14.
Parched
15.
Progress
16.
Reserve
17.
Restore
18.
Scorching
19.
Scrawny
20.
Season