Ilves

Share

Instructions | Edit | Answer Key

X J Ä N E S I W N S Z D O C V
R O I P C S G J U I L V E S K
J S D U X J H Z S E Y G L S U
H N E H Z O Q S I V Q N M E U
P R E S I D E N T H A F L K L
A Q M L O O M A A E D L J Ü M
Q Y O D V D F K S O G U V Ü I
K N P F N D Z Q O B O M Y N N
N P T Z L Z B N M I G I I I E
Z X M K M E T S K I T S U S V
J E U P M C R H X M O P S E Z
W I N M Ä R K A M A T U C D N
E K I S K J A E E S T I E R H
H U N T U J U M I N E N L F D
O Z S L W M K U U S I K H U D
Ilves Hunt Jänes Metskits Küünised
Kiskja Eesti President Loomaaed Ujumine
Kuulmine Märkamatu Kuusik Lumi