TEHETE VASTUSED

Share

Instructions | Edit | Answer Key

S S V T K N S G Q V Y E K T U L Q A L E
P V H M A I U O D T S I Z N H R G B S X
A D H Q M K Q W X W N F V K J J Y C W H
B G D T D A O S C R T A X X U I O E J Y
L Y B E Y O F I I E U W R J R Y L S Y H
K T L N O N J I T S I E T A S K E H Ü J
F H T L Q C B V V Q S U N V R U E L G Z
Z Q T R G K Y R O Y T S I E T S K A K G
S D E C T M I S X H G L P R H X G M A A
F S H B T T R V U Q E B U H Y M Y X K X
G Z V C R K A H E K S A T E I S T A S E
C P O Z M V W Z S E J J K G Q H X M K Q
D U D N G O U K Z L T E S A P A A R Ü I
P K Z S C G K F S P S A B J Z M A R M W
D W J E H Y I Y W D I K Y T X S W S M K
X K U U S T E I S T E I F Z K Q C M E V
U T S I E T M L O K T H L E F L L U N C
K Y J E I D T M O M S D H B B Z U A D M
H Y S W M C P B A H K Ü H R V F H D N Y
I M R M F S E T Q M Ü Q Z X N L Y R F M
KAKSTEIST KAKSKÜMMEND ÜKSTEIST ÜHEKSA KUUSTEIST
KAHEKSATEIST KOLMTEIST VIIS NULL ÜHEKSATEIST