Nõmme- ja palumetsa taimed ja loomad

Share

Instructions | Edit | Answer Key

Y F R C E B V V E W M X L M Q L Q J S K S U U K W
S I N I K A S M E T S K I U R G G R Q E F W W H M
P J O K R S P J W S A K I S E E L X T N K S Z B C
X V Z P X X F D Q D G Y F T S Y S A S D I A K U Y
Q E K I K K U K E S I S T E M J B A P R B K D P W
U M O Y K C D V H L O Q N T I R E G Ä M R A S O G
V U I S L A N D I _ K Ä O K Õ R V A W D A S A Q J
T S A K U L A P _ K H E _ L H O P T V D N R K Q Y
V T Z P U U K O R I S T A J A J R M S L A Ä I Y X
Q R V A L G E J Ä N E S T D C M D A E I K K T L G
S Ä T H R V C G T J P C J A B Q I P M A K I S U H
O H N J A D N Ä M T Y Z L Z L K F U T K M N U A W
S N K I L B M A S A R D Õ P _ I P L A O X N M R H
D S N A V U L O Y A T C A M D I R Q B O S Ä B C U
I T G M E T S I S E K A N A U R R V J S Y M P B F
männikärsakas musträhn metsisekukk metsisekana metskiur
valgejänes mäger mänd kuusk mustikas
sookail kanarbik alpi_põdrasamblik islandi_käokõrv leesikas
pohl_ehk_palukas sinikas puukoristaja