Nõmme- ja palumetsa taimed ja loomad

Share

Instructions | Edit | Answer Key

T Z S X Z W K G L I A K O O S N W A A P V S B S B
D K I L B M A S A R D Õ P _ I P L A S I N I K A S
A I S L A N D I _ K Ä O K Õ R V T P A D A E A Z D
I H W K H W U I J M U S T I K A S K G R V B A I H
S K I K N V J V L D M P U U K O R I S T A J A E X
S B M U T K L T G C H H C B C M I Z P O P O Z G O
H Z G K V A L G E J Ä N E S C Ä N H Ä R T S U M P
E B M E C O Y L K N A P O I N N O O T A L M Q J K
H L T S X S T K W J E Y T Y P D O D E W W V F Z I
C E S I L D C F S A K U L A P _ K H E _ L H O P B
M E T S K I U R L E E S I K A S F T Y Q M Ä G E R
U I Z T G A L R H E P N Z I M D Q L Y J E T Q V A
J A O E G A N A K E S I S T E M Y Y E M M B V V N
B L G M B T P K N I J A U S K U U S K Z W M T I A
W H B X P B V Y M Ä N N I K Ä R S A K A S C B Z K
männikärsakas musträhn metsisekukk metsisekana metskiur
valgejänes mäger mänd kuusk mustikas
sookail kanarbik alpi_põdrasamblik islandi_käokõrv leesikas
pohl_ehk_palukas sinikas puukoristaja