Ponavljanje

Share

Instructions | Edit | Answer Key

V E N E V I T A M I N I C V D P X M L J
K R V N E P L O C I C E G N H T P B S P
M K M N D D K Y Y B C R C M D W G Z R L
K B V F B A K C C B M R L N Y I M G C K
E A U O A X I M L M W C E U I B Y P E A
I V O Ć E I P O V R Ć E I T S T T O Q A
R P R E T I L O S T B G N M E O Q H K M
A A N O R E K S I J A E U C Q O S E E I
V K R V D U L A G C J H L U Z F J R H N
T M A K R O N T R I J E N T I V A W K O
E R T V S J A C R Q I I M F O L L C R K
V K R V N E S T A N I C E Č I B H T V I
I K U K H D U S U O U N E P Q P U D N S
J K I J Q N P A H R L B A L T T H C A E
N C Q N O X M J I B E K S S O N X J P L
A V K R A R Z O J R Q Q I Z I K P E L I
R Ž K V D Y C H T J U B U L I M I J A N
H I I I M U N O S N I S U S T A V U Z E
M X Y L Z Q P A R T E R I J E C M J M L
E G U U E U W B T M A Q Y S S G H D A V
potrebečovjeka hranjivetvari makrontrijenti mikronutrijenti aminokiseline
vitamini voćeipovrće anoreksija bulimija pretilost
krv krvnaplazma krvnestanice krvneplocice imunosnisustav
krv žile srce arterije vene
kapilare