2. Vana aja lood ja laulud. Eesti rahvaluule.

Share

Instructions | Edit | Answer Key

U P R G D U L U A L I G E R D
N D I D O O D K E N A N V D H
D H O O C W W O R P M S I I G
M Q K Õ N E K Ä Ä N U D L D L
W F P D N R B M C H A S E N C
U D E G M I O R Y Q J Q A A V
S U V M U I S T E N D I D J V
H D E S U T A J A P U J J L A
N V B U Q W E P L P D Q D A N
M U I N A S J U T U D X U N A
H P L L L E T G P N T D W U S
Z E Q J Y C S E I Z Q R M I Õ
T J I M P S U H A A F S R G N
G E Y G O A C N V O F Y G H A
I D E S U T A T S I Õ M B O D
muinasjutud muistendid naljandid pajatused regilaulud
vanasõnad mõistatused kõnekäänud anekdoodid