I huset

Share

Instructions | Edit | Answer Key

I N K S W W G D Z V I U C G X H A Z D C
N J S K I E I F F W E L E P R V K G H L
G L Z X F D N D A S L N Q F N K R M W X
V I W F O A L W K L E Q U Z H K K Z P C
T L V M P P Y Y Y N V U A Z E S Ø J R H
Z L U U Z S X K Q V Ø G L A S S O Z N P
Y L R N P E C Q L O H K O P P E Y L N M
N E D N P K D Q O E E W C U B A R B T H
V F J I V I A L S G T H Q G A F F E E H
O R T K I E Y W Q L S S K J E O H I P T
C X H S N T F X V Ø O W F Z Y M X G P C
J Q Z A K S B J W B M S S W F L W O E F
M U M M X R D X P O U D G F Z L B M U J
E U U E W J M Y S R I E X H O E A B H M
L Y G K I N T W H K A X F S Q C Q P G S
Y O G S L S Q X K I R W C I G D Y P D F
B H E A Y O Y V X M K J Ø L E S K A P Q
W R T V U F U P D R Y F M O K N U X Q U
W U Z D H A S T E I K E P A N N E E K L
M F R R E K K O K N N A V E T Y R G E A
sofa teppe komfyr kjøleskap mikrobølgeovn
vaskemaskin vannkokker øse kniv skje
ostehøvel steikespade steikepanne mugge koppe
gryte glass gaffe