Economics and Politics

Edit Answers
PFZANWEGFRHIZKGYMLCD XLTNEMYOLPMEASQDPIGS SAVDLOGHCEOTCDOSHGTF KTFUQRLUQPKINEAXUABY TINJQTLHBLTNLXMVGORV KPTFVGJWKILPAWJFXXCD JAEFIAWSLXOBVBLNYJPM UCCFBGHOOECWCACZXIGM NQYMTEPEPVISTLUITYIE ZKGVAEMIDSEIDGDOHTWU TCOUNTRYVRORLCPKUOMD LJMWNPSRENAEEFHXZYIH INTERNATIONALIZATION WKQQGORLNTTDSKGZNHAV OOTYTVPCBHOSBVSNVYCV HYHOPOLICYDRNGBCTTHN MVJHTYKFMTBKYTBPDYRZ GZITYIJTEAPLNFUQLVHK QNGSBMSTCUDORPKEFYXI UGGZTNEMNREVOGKXOWYG
1.
capital
2.
gold
3.
bank
4.
employment
5.
stagflation
6.
mortgage
7.
internationalization
8.
people
9.
country
10.
policy
11.
territory
12.
sovereignty
13.
government
14.
products
15.
politics