Geography

Edit Answers
SUTZVFLMFIRIOOGRJXWI LGQASVBXUXWOHFOUQVEL SBAOJQUOPHKZDDQWMWIT TQTPZJPBTLIFYEPJLXKL KGNLRTGKDBRYTQSKWBVI HCHDBSVBLIAHNKWEZCXF IVXQQCVYEDQBGYZRRXIU PZAFGDGITFHCIHXUEFHT HYMRIKEMPRHYEPUECOYU EBAPOOVVOTJTRADNIYIT MRRFJSLDEUMNERYEQGPU BWJQSYREOLBDVGWRPQDD KXHFXCOTGAOSOOSPYBHN XBLKMOCAOSTPSEREUYRZ SKTQQBKLUYABIGVRPMBK CLSIEEXOAIQWWNDTDFBI YSWOKBRSTOVUHJGNPRMV RCRPIRDITXHFPEZEOFPA EDEVELOPEDEJTABLKHIZ SWWHSHBCAJNFSHDXUVUT
1.
Kiva
2.
developed
3.
developing
4.
geography
5.
entrepreneur
6.
rock
7.
sovereignty
8.
isolated