Joonestame ja mõõdame

Share

Instructions | Edit | Answer Key

N X K I Õ L G R I S L B S T P
W O Z H G E R Q H D S G B P T
G B D E J T V D F F G F V H L
O J D U E Y E Q K F C J L I Z
Y O O E G R I S V Y J O A J T
L T F G C V D Y D Y Z O S W R
Z S U J O O N L A U D N Q G B
X P A F B U Y W B P N E J U T
H U K P U E F K J I L S I L S
A N T W Q A B L H K Z T J M B
R K I Ä S U R C Q K N A A E D
I T V C H D T H Z U T M J Z V
L E N I M T Õ Õ M S K I I R T
I Q N W K J X T R G A N X N F
K N N H C N A R K L W E U C Y
joonlaud kiir harilik sirge otspunkt
mõõtmine sirglõik täht pikkus joonestamine