religija 2

Share

Instructions | Edit | Answer Key

I S U S M J J F R P S U G O P H G Q A W
W Q B O E U M A A A K K D D B C E U L S
J A E J J Y A V A E G R I B J A T J T S
R R K N N Y Z M J Z K T S O R D U M A O
A O S N A S I C I J A A P A P T N Ž D R
Z K P D D Q E J Q S D N V B R N R I G L
M O R G E S T E A Q T D I K D I C R Q S
I P A R J H I R S D C I M T A N M K A I
Š C Š I V I L U I Q I O N M S Z E X Q N
L X T J O M O S F Z N M T A J E N J Q A
J P A E P U P A C O J S A Z F E L A J G
A J N H S L U L T R O X D R R I S A L O
N V J G I E Y E C N K W I P I X D E P G
J A E V I D I M S F J V V D A P U A C A
E T H S T Z D A N N A M A E J N E Đ U B
L I R C A T J F R A T A R R I T Y O R W
X K K M Z O W I X D K K B J Z O M Q V X
P A I Y A J I M A Ž D L A F Q V N T O S
W N J F P B K V S A K U A N T I G K G F
M Q E D P U T I V G Z V K B M Ž C D C Y
jerusalem isus palestina vid nauka
put istina život križ mjesec
monoteizam politeizam mudrost džamija sinagoga
crkva razmišljanje buđenje jasnost piramida
praštanje grijeh kazna raj rim
papa vatikan pokora ispovjedanje fratar