mõisted

Share

Instructions | Edit | Answer Key

Y N F L F F V Q T G T T U I C
S X L C H K L V C G O N M E S
A N L R Y Y R R F O I C Ä Q F
T Y E A T N X O Q Z T K L F G
E S D Q R Y C S Y S E C U Q B
K T A X A I G S N Q P V V V S
A I E M A J S E I L L Õ C K K
V D S N K T M S S U A R F D J
Õ Z I K O A E T U K K G C M M
K V T H E A D O J A K U C V K
O J E H D L O R H K . K N L C
U A K I I P M P A H R A A H U
G U S T V A H E L I K A A R T
C F I R Y M Q A Q X R R O I R
L E D M S E P T O D F T M K J
EMAPLAAT PROTSESSOR MÄLU VIDEOKAART KÕVAKETAS
DISKETISEADE HELIKAART VÕRGUKAART MODEM TOITEPLAKK.