KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK

Share

Instructions | Edit | Answer Key

M K K Z I N T R A P E R S O N A L B V R
Z P A N G K A U N L A R A N L D R E V D
X H I H N J F C N V P V H J A O F R B P
S M S A G P I S I K A L V C N O R B C R
A F A T O K I M A N I D E D O N T A O O
Y U P B L V P I O P H M N D S O A L D S
K Z A X Q W D Q K I T D C E R N G T A E
O J N D C B W X I S P O O C E A T B K S
L B E R B A L A T Y A B D O P P A A I O
O D J O T P T O N O N V I D R S N L L N
H L E I A I I X A L G N N I E M G I P A
I D I P L P N I M O W C G N T S G K M N
K G I A U X A G E H I R W G N S A T O A
A N S T S I Y G S I K D X V I J P U K Y
L A A Y A I U G B K A D E N V W R G C A
P Y F N P H L F P A N N U Y I W V O E N
N Q J W U W A Q K L S M Y Q A W P N J A
S M T D F P D G Q A M A C R G V H I A S
F O Q I D W I J A O Q A V W U H V R T A
D I R - D O B L C T G C Q V Y I D Q A K
LIPUNAN COMMUNIS PROSESO ENCODING DECODING
DINAMIKO KOMPLIKADO TAGAHATID DALUYAN TAGTANGGAP
BALIKTUGON SEMANTIKO PISIKAL PISYOLOHIKAL SAYKOLOHIKAL
INTRAPERSONAL INTERPERSONAL BERBAL DI- BERBAL
KAISAPAN IDEYA PASULAT PASALITA PAGBASA
PANONOOD PANGWIKA KASANAYANAN PANGKAUNLARAN