6.a eesti keel

Share

Instructions | Edit | Answer Key

Y Ö M I T M U S O S K U S K E E L Q G U
A X E J W E J G D R P L F A B N L Z C O
M Z Z L R E V B Y S A A T E L A U S E M
E L B Q D L F A V O S B H H I U X I Ü C
S K I X T I U N S E F R N P H O K Ü K T
U P E I T H S R E T G Z Y K M B N W E O
A K S B K Q M K O Ü A X G F T O I Y S K
L T U L D I B R H T Y N A N N G L H K O
D L A G P J V E O G S S D Ü Ä I F A V L
N I L U H B K E Q V D E S S H L I L Õ E
O H T H U C Ü W N Q G G K M Õ S S G R V
O T I X W U L A Y I I L I Õ U N G V R I
K L I O Q U I B G M M N A S N F A Õ E K
G A L V U D V V Z R E E N Y F E P R X C
V U Q M E S Õ P H V L I N G P H Y R K N
P S U E U A R P I P A M P N T U H E T R
N E M L A S R K A Q N O V P E G K V B M
U Y A A O V E K Z O Q K J I V S T M Z D
V P L O C B D Y F A T C A G V Q E F E I
T E A B E T E K S T P A F G N T B S X C
alus öeldis algvorm mitmus ainsus
otsekõne saatelause üte vastandsõna sünonüüm
algvõrre keskvõrre ülivõrre lihminevik enneminevik
olevik koondlause lihtlause liitlause släng
oskuskeel teabetekst meedia