Ponavljanje: Funkcionalna organizacija hotelskog poslovanja

Share

Instructions | Edit | Answer Key

P B J U J H A D U H L G O M W N A B A V A P L A Ć A N J E B
P R I Z B O R K A D R O V A M R E Z E R V A C I J A S N M M
O L E U I M W S L B N A O H J P M Z W P E A I T K Y K E Y I
U J A H P H U R X L J Q N H N E T W E T O T E I O C C L D V
T G R N R R J E D Y I N M A N M M Q L B S C J R K N L U O T
E E O V I A A U S L U G E A I A G K L O R T I J D J J Đ E N
T C T V Q R N V O H I Y D S Z H V K N P P B C A T L E M G S
I K S Š O Y A A L K W Ž Y I Q A Y B E O N J N T J N W A U U
C T E V I R U N B J M S R E L R O T S T S N A Š J Q H R L V
A E K I C Ž I O J E A U Z I M S S L S R S A N E C V I K S E
P Ć U N L J R X N E T N T T O Q P L T A D M I J Y C Q E U N
A A L T O P E T Q H B E J P G U K G N Ž A I F M D J O T E I
K D D L A Ć O N T Y T K S E Y O A A G I E T Y S E I M I N R
A A O I J R E L I A F G C P Z E R N K V N R C K C H R N E I
J Z A X I E V N U K J N R M O I Q A A A N O Y M E A E G V G
I A T N C K R R J P J E E E Z S L V P N U S P P N O S N T C
C N A I A O A J I E A T J I Z O L I R J C A W I T K U C S P
I A L Q K N Č H G J I N L I R E N O A E Z M L M R Q R O V M
T R P I O S U C X Č E A S T C A R J V O E O M A A Z S Y A K
S I A D L T N Z A T R M N I A A I V P A K X N Y L J I P R P
E N N O Z R Z R G T G O E C O C M I A O N E X M I V R T D P
V I J V W U A Z N O K O P B A N Ć R T C J J K P Z U M A Z R
N B N Z N K S E G C C T S Z T E C I O I I A E O I Z D Q R E
I M R I V C C H Z C F E I T B U U M C F P J F T R G W W U Z
G O K O B I H H I K H N P U I C X E J X N B A R A G B G I I
V K O R B J O S G V A M S Y L E N V H R V I O O N R H U C R
O I F P G A T Z D G O L S S G E H F C I L J K Š A Z N W P F
C Y U J Z H V X R I H K N F L G T W T P W E Y A S Z P N U E
E X G Q V Z O O Q T O C O O P I F O P W N O O Č H U B Y K F
K S J L C V A L A D R L S R W D T K H M Y Q E I N F J H V C
asortiman usluge tržište lokacija upravljanje
menadžment ljudi resursi informacije proizvodi
nabava kontrola investicija financije organizacija
okolina planiranje vođenje sposobnosti odluke
zadaće cilj noćenje polupansion marketing
kupci potrošači gosti turizam naplata
rezervacija hotel potraživanje piće hrana
račun smještaj prehrana ugovor rezervacija
cjenik frizer wellness kozmetičar suveniri
zdravstveneusluge cijena rokovi plaćanje kvaliteta
centralizirana decentralizirana kombinirana vrijeme rekonstrukcija
kapacitet izborkadrova poslovanje