Jesen

Y M V L U B J R S Q F P N I Y G X D N Y
E Z V K I Š N E L O K V I C E E Z E C U
S G U J I Š N Y B N D F E O E A M G F C
R I R C N F Ć D A E X L D H O T Š G O X
L E S O Z O R E M S M D T T R D A U R T
A F M O Ž G H J K E B F A L L Q R A U Z
M M A X C Đ E E Z J Y K C V W J E E V Q
S B N Y N X E N D X F E I I Q M N K O M
G Z D R D H F N Q A W A T O G F E U V Q
X E A X E C E E V W G S Š Y Y O B B U N
G G R Q A M U T P M F M E O Z A O A D S
M P I B U U T S N H Q L J S Y K J J Z P
U X N I F O Q E A C M V V E T A E H S V
A M E D N O A K R M U R Ć B W K D Z U Y
U H H R O M N M B E V N O O U K Y Q K G
Y N N P R R O S O C O L N A G N G M P L
F U P N J Y A T Š J H K C R L O D K X J
Q G S G P Y A K I N X B S R O S Q E Q I
S M O J R R Y S K F Y R X T G J W Q V V
I Q H E U Č A J D U C B H T J N Q C X E
KESTEN LIŠĆE GLJIVE NOĆVJEŠTICA BUNDEVE
ŠARENEBOJE GROŽĐE JABUKE KIŠNELOKVICE KIŠOBRAN
JESEN MANDARINE ČAJ KAKAO