Franačka država

I J A Y X J I K G U T O B L I Q M Y T L
Z X C L H X B J M Q S M P A G V Z B L U
F C Q R N C K J A O I Q T S G J S P G K
V X R U M Y O V R A G R O U I N Q S V V
D Z E U X V I G K B H X Z R K I V S V M
J X N M D I S Q A V W T M O L F Y W R A
Z D E L W Z F M A J O R D O M X M D R J
P U S B A N A D T T Y C G K X T U N Y I
C P A O J I P R E P Z I C Q G Q Q C U V
Q K N J W V O A O S I L V F R A N C I O
Q Y S Q F O C H L A W H X B K D J N H F
A P A T I R T N Q I V T A C D M K D A O
O W N Z J E K J I K R E B K G O A B J R
P H W V X M G A Y Z F J V L A P R A I G
H M O Q H A W K F Y V J H O C S O O T K
W N P K Y Y D S M F A A O D G A L F S C
U S X W X K V F F C E Z I O O V I I A Q
V S K A S L U X C H T D K V N I N D N J
Z J I S Q V F O V V A A I I I X Z S I R
J A Z E W P Z H B K W J K K T A I Q D S
Franci Klodovik Merovinzi Karolinzi dinastija
majordom grofovija marka Ajnhard renesansa