Božić

P Z P K H U K C I C S R U D O L F P A K
J K D J H G K V N L I T Z R T K M D T U
H E O H V K L Y E K O F P K O Y P J V Y
Q U A F R A W V B Č N A I X N M L E D D
D C B E V P V B H W E T C O Ć M H D F B
L P H S G A I L H P J R N E I V C A U A
I H K Y R S I A C Q I K A Đ Ž R Z D S D
X I T G U A N G D Z Ć P K N O I W V V N
S K Z B K O T D M K I V A A B G F E J J
Y S S O A N E A G B Č B Q H X T N N E A
X T O Ž V I R N H O A O M W U W U T T I
T N B I I C S I F Z L Ž E Y Y L Z H L D
E E R Ć C E X N Q H O I D Z J Y J A A Z
C V L N E V V Q I X K Ć L V X B Y I A B
I D R J M J W M H J R N S E Z E V W C N
P A U A S E B F I E E A T Z B C K Z R A
M A W K W N X A B B G G B R Y V R A W R
A N Z A V Č K U G L I C A V M R O M I G
L X G J F I W A T J B O Ž I Ć D B I Y D
A H D C C Ć Z F V Z B D O M V Q U Z U M
BOŽIĆ SNIJEG ADVENT RUDOLF SOB
BADNJA VEČER ZIMA PAHULJICA ANĐEO
KOLAČIĆI BOŽIĆNO DRVCE SAONICE DJED
BOŽIĆNJAK KAPA RUKAVICE KUGLICA ZA
BOR LAMPICE BOŽIĆNA SVJETLA ADVENTSKI
VJENČIĆ SRETNI BLAGDANI