EUROPA

S C Č E Š K A A A K I S L A N D S D J F
L R R T T G N L A E S M W A J I G L E B
O N E W R D B J S R E R A A L E R J P R
V A W Q O A I T X N B K J N A K I T A V
E G Z R N D O A O A S I O A J I V T A L
N O A I N N Y R K N L R T J Y Q R F F A
I R J A I A V S A A R U M U N I J A K I
J A L J K E R D T B U G A R S K A S M C
A O A Č Š A J I V A D L O M F M T C U I
H A R K Đ L U K S E M B U R G A U K M P
Q G A A A Š O O V A G S A Y V H R O A A
O A M K V V E S B K K N R R M A Y Y L R
U T F Č T E V O N R C S H B J O I Q T W
Z G N A I D H V U U Y R J I I V N M A E
A Y K M L S N O S U J H N L M J E A M E
K W U E R K U K G C B A S L O V A Č K A
S W E J D A A K S R A C I V Š P G H D O
R F I N S K A U A K H Q A U S T R I J A
I A N I V O G E C R E H I A N S O B D I
Z A J I N A T I R B A K I L E V X F T P
Njemačka Italija Francuska VelikaBritanija Holandija
Grčka Švicarska Poljska Belgija Austrija
Švedska Danska Ukrajina Hrvatska Malta
BosnaiHercegovina Norveška Irska Finska Rumunija
Češka Island Mađarska Srbija Cipar
Albanija Bugarska Slovenija Luksemburg Litva
CrnaGora Estonija Latvija Slovačka Moldavija
andora Monako Kosovo Vatikan