2.c klassi laste nimed - leia 15 nime ka kirjuta nimed harjutuse alla kirjatähtedes.

I U Y L L D H B A L H G S W Y B U Z P N
K T Q Z Y R I V A O Q Q Z V M W P F C Z
O W B G W K W P M A C I D J E D Z O X S
H Y R R Q U X D N L Q Z T N D X G Z E Z
P R P A Y U V X Z Z Y R M Y H T F Q R C
Y W V P E M S I R E T B K Z I K J X T L
Y A U R E L I A B V B P O O H V Y P T O
F U E A T Z G Z I K E O G A V A A C I R
F M Y O T E Z F M F I F W L O U M T Q E
E K A T E R I N A P R M E M O G M M F E
L U S S E M I X S I Z E Z J W U A F X N
K S K Ä T L I N D H E N R M E S R R H R
Ä M A L R O D C J M Z D W T Q T R H I A
R N T F V R A G P Z Y L C F S I I B A I
T C L O N T O G I D T T F K A I Z B F O
W I L L I A M M A R T I N D J L T O H U
H A B P D H O D L W V U J I X Q Q S U Y
K A R L - M A T T I A S R E I M O X A X
C R Z R A S M U S G G V I N H O T K N U
O I J W Q T M A T T I A S F O R U E F B
WILLIAMMARTIN AURELIA KARL-MATTIAS RASMUS KÄTLIN
MARRI LOREEN MATTIAS REIMO KÄRT
AUGUST RAIO EKATERINA ERTTI SIRET