7. klassi eesti keel

D J E K N G Z E M N P I L R Z A U N D O V D M S X
X G T X V C A M N M O G O Q V W O M N Q T H F M F
B N D Q I A T P J Y O J C X N A J E G F H S S M P
Z I J C A R E D F S L R W B Q R A O M M Z L N Q U
A G D K Z O G H E B I G W A Q E N F F Ü T Ä L T M
L Y P O A Z U R X H T O V N Q I Õ W O Ü J N Ü M Z
F Q Ö H B U S E Q Q A K M Õ H S S T Q N Q G H Y Z
E C Ö B Y B Õ G D H M U T S T I S U C O T M I S M
P C R V L N N E E S I N N E X K U H B N J G J D H
I H D M Y G A T T C N V V D Q I D J O Ü V Z U T O
W F S V R D U K A O E O A I D R A W P S X E T U G
M L Õ S F T L K I R E Q S S X I M S R S B S T L Z
D Q N N W M P B L A P I H F E K O N Y R D G V Z T
Y Z A T W O A H O H G A V X R I L T L B X H J J Y
W K I Q I B D D A V P I R Z T I B H O P Y P U O A
G O O O Z L Y F N A S Q H N F K Ä Ä N D S Õ N A D
D M U H U K S O M J H Ü Ü D S Õ N A A Z K R Y V I
F L K I R J E L D U S E L E T U S K M F Y P L R G
B N D S R S K Z H T A V Z I X J Z I Ü I D V B R I
W J G K B Q I N L T M Q K I F R X C Ü B V F P L I
O N S I S S E J U H A T U S A W T Y N D T P M F L
P Y J U G H E M U N H R I T B V A M O Z Z M A V A
X G R V X A U I U D U W L G R C Y X M Z N V T M N
G W B P S O Y J L X M Z L D T M A A O S S T F Y Õ
Z E J V P A V R H D M B C B X J R Y H Q F A A P S
reisikiri sissejuhatus detail homonüüm käändsõna
sidesõna hüüdsõna lühijutt sõnaliigid rahvajutt
släng kirjeldus seletus poolitamine sünonüüm
tegusõna pöördsõna omadussõna