ŽIVOTINJE SA SELA

U X F K C N K J L F
U M H O A O R V K B
F H A K V V A J M D
F B Y O O C V N S L
M P A Š K A A O E A
P I J E T A O K G S
W X X Z O U O H N E
T Y A X O P N V K L
M A G A R A C U N J
H U F T I Z Z O F Z
PIJETAO KRAVA MAGARAC OVCA KONJ
KOKOŠ