Pernapasan Hewan dan Manusia

X Z B Y Z Q R T E N G G O R O K A N X H
F R R N Z J S R Z W R I T M A V W R A S
Z E O U S C Z Y Q S K G L F D O C O W J
W Y N I X D E Z D P W G O Y D Z O O O B
L Q K O G W T B Z V U A X H D J G K W R
U D I L T K A F C S X S E G I Z P S A O
R Z O D R E D P V Q Q Z E B H V A I P N
H F L A A E M F M I O I H A I C R G U K
L A U C K M Y G X R T F P T D K U E N I
B R S F E A E C P I O R A G U U P N D T
Z I A G A G Q N X D S D G T N L A V I I
C N D N V N U J M Y I U C L G I R P U S
G G T X Q I O Y D F P N S N C T U A D E
R E S P I R A S I D S H S I C A R L A C
B J K M R D F K J F L C Z A N O C V R X
L W L Y G U J S T G D K R T N H E E A O
K A R B O N D I O K S I D A U G A O I M
W V V F R Q X F L U B R O N K U S L R T
Z J H P E R N A P A S A N V Z J W U E F
L A R I N G I N F L U E N Z A W X S V R
paruparu hidung tenggorokan bronkus bronkiolus
alveolus oksigen karbondioksida pernapasan respirasi
insang kulit pundiudara trakea faring
laring flu bronkitis influenza inhaler