jajaopal

R C G L X J V X Z D M E P A X D L Z J S
X L E I D C F T M P C J Y T S U G U F J
E Z U U D M L K G Q M Z H O N A R X C D
K V L A D Z O A D K V H A S A S D J W L
G M I D U H O K S A P C P J G W T V X P
J L W Q B Q R A O Q Z K K D N P L Q I T
D B A N D U N G E W I H U C E I G X N K
E O U M B Z K A W D J T Q N L F K J A O
T I D O U V Z W B N A U C L A S J O M J
R N G Q O R S I Z F G T P Y G M J B B H
G S H V H M O A Z R H V P E N K I G K P
S N C Z K P R O M K B M N W A T O W G O
M R U D W N Q D A K O R L Q P U L B N F
K E K I I L H T I S U G D Z G J G X A P
Q B V R E Y P M R A Z W H E P U X R R Q
H M Y D J I Y O Z G Z G F X M H M D A D
J E B Q X V E E W Z B P F U Q K I B K R
E V Z Y B O J K K F O V Q H C K U P I T
R O M I F I R F W E Q C K F U E Z A C C
C N J Q A N Z K M Z Q Q X L N D N G Q N
dua moko bandung smktujuh pangalengan
cikarang november