RUŽE

Y O Q Z E Z G Y Y T
A N W V S O Q N E A
O K X X A K B S K J
Y J E Y D Z F T I S
C C N Č N U T A L B
L E R A U L E R O G
B C U J B J N I M W
O I T E I X D N R N
V Č A V R F I S G T
T A J K O H R K G Z
N J I E L R B E X A
F N N X F V I K D C
L E I H Z Q H U A B
H P M R M Z O U M J
J U L A N G O X A B
Hibridne Čajevke Floribunda Minijaturne Penjačice
Starinske Grmolike