Pod 3

R J I G H R P O R I S I H C R
M T I M U E W D B Q X L Q C P
G O H B T U Z A J E O I R J I
Y F E Q V W T U G X E G A K M
C C K O Z A W S A T D A P B N
R D N F N V O N B S N N D Q A
C D V G P N I G K N K C G K P
N O A D I K T N Q U I A O Z I
B S T M I S A A T H J L Y E L
T Q A R W I G Y O F A R A G Q
Y L A R J Y A T J G V A B J O
A M T X S N Y F U I X T L M M
V G F S Q V T Q E S E C A G D
Z J E A D I A B M A C H C M V
F E X N F P Y U E P J H I H N
Alaminos Batangas Calbayog Cebu Iligan
Lipa Marikina Pasig Tagaytay Tarlac