Ponovimo

X R O L N C G G P P S Z B D I Z D J G N
A K U K U B A Q Y V J I H K E P N B X C
N H Q Y I A Q H V N P G M E Q X Z D Z P
J P B J D W G V W H M B R I W F C E A F
U L D G D P J N H R D I I X O A M O T G
N X C I P K N U L G I U U C D A L F Y O
E R V F E P D F H M V M D A O K E X Z V
T A V Q R R O T B A X T D N J T F F H E
I P I E A E O D N N T M V I A A C W U D
N E D J D P A I E I E J V T K P R K N I
A V T K U E A V L T L S I E P S N S U N
K U N I Ć L D L N E E Z C J E P S I G A
X F X M V I Q J E Č T Y J N Q Z S U Z T
P K F B C C A A L V I R I I J Y T X L S
K B F P G A D Č E O N P J V S H A O Y R
Y M G M U R R X J I A A F S E Y Š O K N
K M A T S J F A Z A N D I V O K O Z A A
P M X W K Y E S Y A O K Z F D P K B F V
G E X S A H W T B C E X N I E Y O V A F
V C V J A N J E T I N A N Y R B K U K A
govedina junetina teletina svinjetina odojak
ovčetina janjetina kunić perad kokoš
divljač prepelica fazan patka guska
srna vepar jelen divokoza