• W O R D S E A R C H •

G T M B N L N L J Y R W S E Y F M Z V K
Q T Z A X D H H Q W H Z A R O C H O Y T
D T T W T I X D O A F O U A U Q F G T E
P X L W R D Y G D Z W I W N D A N R X Q
Y Y X L N G L W A X X M Y B T B W H E P
G X D E N Z Q L Q A D L F P S U Y A Z Q
S D R F W B S E L A M A T U I X K Q H I
Y A B X F U S V Z H Q N R C S D X P G C
D N S I M T H F N V D O V N E G L U O B
I U J D L I R H T S R J X A P W R T R B
L P Q E Y A E G F B G W O M E T Q R A F
Q S Q E U A G G I M O W M N R C W A N B
A Z K Y H G Q H H W N O I V T R V P G W
T R F E V V L R U W M O Z S I T I S M U
O E B Q Q P B X N B F O V Q M T K A G Y
T E R B A I K T S A M D H B U Y T M O F
G M T Y D M L B B J X U P Z X U A A A E
P K Z M C L Z Q D E T M N O N U H X O E
U L A N G H Q U V E L E S I A I U C H V
D K C Q Y Q B A I K Z M V X U Q N W Q A
SELAMAT ULANG TAHUN PUTRA DOA
TERBAIK UNTUK ORANG BAIK SEPERTIMU