Jõulud

H P U J Õ U L U T U N N E I I
B X K R V P M U L G V J Z K E
F U N M A Ä F O Y B H Õ R T H
D O Ä U G K Q Q N S G U H J H
H F Ä S L A G I H P M L Y Õ J
F N R R N P J W R A W U K U H
V W I K K I J A I Z J S I L T
E C D U Y K O M M I D O N U U
R A P U T K Q U M J H O G V L
I K O S W K O M M I D V I A U
V Q F E W O J N E S Q I D N K
O P I P A R K O O K T D D A E
R E K U V V D I M K E C B C S
S J V U U L U M I Y E Y F R E
T P W P D O K Ü Ü N L A D S D
lumi kuusepuu kingid päkapikk jõuluvana
küünlad verivorst piparkook jõulutunne näärid
kommid tulukesed jõulusoovid tee kommid