Kus sa oled?

B H R O W I Y Z V J A Q L G J D M N U I
T T L D P W S C Y O W B W H J Q M J Q D
Y B I O M B H I R T P C X R K O D U S T
G K N Y D N V Y H Q T S S N Z O R N E I
L D N M M K A H G J C M P L H G I V C Z
L X A X H J H E K S B Q N N I A I M Q Z
W V S R Q Q E Z B K M C I N W S D N O G
H E Q J O E T T K O O L I S P K E E Z W
S I B H H Y U X W I Z M Z P Q L H N C I
M Õ U E S A N B A Z V O Q Q R A O X X E
X E D P F P N G J M R B W C R S I D L J
T X E K O R I D O R I S C S R S U F R Q
S P O R D I S A A L I S V R T I S G S F
Q R A A M A T U K O G U S U Ö S L Z U U
A R S T I K A B I N E T I S Ö Ö K L A S
K D W J D Y L E I Y N P E A L O L R O N
M J N I O A O H T M O U Q B F R R V U L
V E K T U A L E T I S A U L A S H U H V
D H H G S W W T R E N N I S Y N J T Y U
S T U N N I S E D R A H W N G C E I J A
koolis kodus linnas trennis klassis
tunnis arstikabinetis tualetis riidehoius õues
vahetunnis sööklas koridoris raamatukogus aulas
spordisaalis tööl