CIKLAMA

O Z X R H X D H O Y M X C A S F Q J R F
H U G T K W M A Z F G P O U C X H C J L
Y G S Z Y B I R M T R S V A C A I V J Q
S S U Y J N J K Q D V J T Z H M I J P X
G J D N Z K H L T B M H J B R D C E X G
F Q O J B A O V L Z S L B O V B D T E Y
I Q Z Z H R T V M V R O O D Z J S O R C
B S E P T X R F Z Z C B P G K W L V S E
I P R S K A N J E V O D O M H J Q I Q R
S O T E V W H B V D L Y G M P M P R M Q
O C F L G S T J N N I Z P J F H D A T E
G O M O L J A S T I K O R I J E N Z A B
U W F V H C F J Q B I R N R Q T W N X V
H G S D Y D Z A F H L X W R C N D I U S
C U V B H R G X M L I A N P C X K H L B
O P K S J R T A U Y S V Z M L W S B T Q
P G J F A M P C I Q T F W J N W A O H S
V J N L T K K V E C O L L U P O I J E M
S X A I V A L I V A V L M R Y P W A Q W
C V J E T A Z I M I I U P R O L J E ─ć E
GOMOLJASTIKORIJEN SRCOLIKILISTOVI CVJETOVIRAZNIHBOJA CVJETAZIMIIUPROLJE─ćE PRSKANJEVODOM