Badnji dan

X K H D J M N V I T L A M L A R O Z R L
I D R Y C U P O J L V I H Y E P W K I Q
D M A H B R T O G E H F R I L D D X B H
H M S W Y E K R G X P U M D U M G E A H
C C T Š U M A V O A H H O T M J P V E O
N X U A H F L T A G Č B F J B S H B U N
H K Z R B W J Z Z B O A N M I I R U J B
Ž A V T B E H T M R T T Z U C S N S C D
J I I A Q T I E J A H M A P T L K N J A
R Q T M T A V K U U V Y G R K E O I K Y
C R X O I R I X I N B C S E I V H D X W
Y C U T J M A Y L A Y V H K R K N V V N
Y H S Z T K S J B J T W H D K U I Y I G
Q I P D A H K Z B K S G C Q J G A S C E
W K P V Z F W A Z Y O J M I E H R S C W
A T P E Y B M O R K P H W N A E L Q V X
Y N A F J N A L O A Y L S E O A T R Y Y
O Z R N M D Z U K H D E Q N M N W U C R
J Z T M B I E N G P U U K A K B R V V Y
L V M L H O S P X R S O F J R A G O C V
drvo zora vatra post sikira
šuma hrast crkva jutro slama
sneg januar pogača riba žito