Badnji dan

I L W L B T C K O H G J H W X M C R M D
N W N Z J O Q K P M A S H A Z Q T W W R
K I M C U N B A T J U D O X I Q M Z N K
Y W C K P D D G E N S Z C F D L F O N E
C C S S I V U X P J X Q H R B R J R X J
N J Y N I B W X H K F K V G K H V A H N
Q I V E F G T E Z U C G Y G L V N O M G
J O O I G T S H O T I Ž Q L W Y A U T B
A I O J Q E W F H H J Z R C G L T S Z V
D U H T A E W H O C Y A O E P F H B T Q
B C K Z E M I R A U N A J Y O V T S E Y
N G H L V R F T S B H W E B S V A D M F
N B Z F H W V R L E O V A G T R Q T I X
J Q A V O G Q R R K B A W Ć H F C O J M
J U T R O M K Q D R B T U P A F T O E V
P E Z T M S L A M A U R Y L F G V B N B
N Z E Z P H F H W P Š A Z E K Y O F C H
M X S I K I R A T A U G H Z E W F P F Z
L T D F L M C O Z R M G T J F B G I V R
E R I B A R D D K I A L Z H C A X P X B
drvo zora vatra post sikira
šuma hrast crkva jutro slama
sneg januar pogaća riba žito