30

W J B N W E E O T Y Ł Y T D Z X F B
A P Y I M A K A P E L U S Z R R F R
O Ś R E D N I E G O W Z R O S T U Ą
X V Y B B P R O S T E D S Q G F D Z
N C M I D C O C Z A R N E H R I O O
G Q A E K I J I I D H K Z H B Q R W
R M C S R E A D E Z N A D W A G A E
U A Z K Ó M S I L Q D J B D K K M O
B W A I T N N U O P K W O Ł P J I C
Y Ą P E K E E X N S R Y H U C S O Z
W S K O I X W F E Z Ę S L G L B N Y
R Y Ę C E S M P O C C O N I S K I E
R R N Z R U D E C Z O K C E S F A M
X J I Y M X C C Z U N I Z W Ł O S Y
P I W N E O C Z Y P E T Q I K P V S
O K U L A R Y D O Ł E U R E C V K D
W Y G L Ą D O Y Y Y X D T K Ł Y S Y
C B H C H U D Y M A B R O D Ę K D H
wiek wygląd szczupły gruby nadwaga
otyły chudy wysoki niski brązoweoczy
niebieskieoczy piwneoczy zieloneoczy średniegowzrostu okulary
mabrodę mawąsy maczapkę makapelusz łysy
włosy krótkie długie doramion kręcone
proste ciemne jasne czarne rude