IME, HISTORIJSKI RAZVOJ

E P B W D N K T S O N S I V A Z E N N A
P K U L A Š I T E T I N E R E V U S T A
K M A Č E K I I B A O A J L E V O P E A
T U H U N I D P G Q B L P H Z O J Q L Q
U H E R C E G C R E F E R E N D U M A G
J L T P E L O P O N E Z F K C C K V J R
K Z B X U B Q I N U W D A O R S I S E F
F I A Y D Q F B A T L H I B O N V A Z K
I G V L L O S A M A K L J E N O V A C N
R P A R I Z N R U S O K O L O V I Ć I O
A W Q C M I S Ć M T H N R Q W T I L K C
V L I S I Č I Ć I S A N D Ž A K U T D M
R J V C W G H C W V L R B P P K R D E D
A M F R V C I R R A O N I P C V R Z S N
V A I Q K V D L Q V G K K J T H E Y I E
Y G S Z G L E B A M U J T G A J D P D M
J L O A B A S S I N U S Z E I T X P O A
X I K N U D G J B U T M I R V C I E P K
J Ć X X S D A L M A T I X Z B C K S A M
N A N A S T W T S U T O R I N A N O J O
BASSINUS HERCEG KAMEN KULAŠI VARVARI
BUTMIR LISIČIĆI MAKLJENOVAC DALMATI JAPODI
MEZEJI AUTARIJATI DAORSI HUNI PELOPONEZ
POVELJA KULIN TVRTKO EJALET SANDŽAK
SOKOLOVIĆ CVETKOVIĆ MAČEK ZAVNOBIH PARIZ
MAGLIĆ SUTORINA REFERENDUM NEZAVISNOST SUVERENITET