Ponavljanje gradiva OŠ

A G S P E R F E K T D S Y X M F D D A T
J E H N Q U I V R S T E R I J E Č I S T
R E Č E N I C A U A Z D X A V W U W N M
T Y K O S W F Z H E G O A O Y C C M R O
D C W Q S N H T Q V W X J L N D G H O P
D B Y Z D V K R A T I C E E N F Q F D I
G L A S O V N E P R O M J E N E Y U C S
X O D B H B I T R I J E Č T A Z A T H M
Z E T B J V F B P C O T W P P I S U N O
Z S N H Z M T W N A I S T R A M Z R F Q
L V U O W F N C D H P S H I D E S T C Y
D G W K U D V M V Y R L O D E N J T O O
F E Y Z N Y Q S G Y E H R J Ž I Q G R A
E F G P D T Y R L M Z E L E I C M L Y N
B R O J E V I E I Y E C U V T E G A J W
Z A M J E N I C E K N L N I D E Z G J S
G B S P T X Y N P G T F X M N O G O V G
F R A Z E M I A N S I D K G G T O L E N
H L X Z O W R T M A P W A S D I Y I J I
Z A V I Č A J N I G O V O R T A R P Y D
imenice glagoli pridjevi zamjenice frazemi
glasovnepromjene zavičajnigovor pismo riječ rečenica
padeži kratice vrsteriječi brojevi prezent
perfekt futur