Tehete ja nende liikmete nimetused

A H W T T F B I G P Z H K G K
B V N E Q M U O F J E Q Y T V
Y A Q S J V T V G A N J M C Y
Y T Y I U S Y B N J I I H G S
V E F V M M J A G A M I N E L
M D N Ä W D M J S D A E Y Q A
J I R H O U W A I N T V X G H
E I U E M E M G T E U A T G U
N L G N U O G A U H R T T C T
I N E D V G E J R Ä R A T D A
M D T A W A G X R V O G S J M
T P Y T M B H J O H K A W F I
I O Z A T R F E K I B J C B N
I V A V J C J V B I H J W L E
L J A G A T I S P A K B D G X
LIITMINE LAHUTAMINE JAGAMINE KORRUTAMINE SUMMA
VAHE KORRUTIS JAGATIS LIIDETAV TEGUR
VÄHENDATAV VÄHENDAJA JAGAJA JAGATAV