Kirjandus

K S Z X L S O T M Z N I W A A J L Y T R
M O T R W S R H S B G L D M I I R G L A
Ü H O G G O I R S K K I I L P E R J R L
T H S D E K Q F O U E B Z V Q F J S X O
O O V E E P O S A L S B P Z M N Ü K K E
L R Õ D B T C N U A Y V X Y O Ž K T N N
O X R M I C T U Q W R U D C E O O I A M
O P D E P A L U T C I G C E N S M D F M
G V L T L O L U J Z C T O F X A C Z H O
I V U A U L L O W S A E L I T U Z W Z W
A E S F C L E C O M A I S S B B L B Q A
V A H O B B N V A G K N U P I O Z S W J
A O Y O W A D A O T T K I B Z L T C F L
L X O R A Y R P D N I R B U K P G U J F
M C M M A D I H R S J S Z Y M O Q B A V
B Z O X R M L F I O Q L S I A G E K F D
P R U R Y I G R G Y O O T N U P O O T Y
Q C R L G C I P D L C S T C R Z N A C S
P H A H S H K M T A T D A H D R R O F S
H P R O S Q Q B P Q V O F J H F N L C J
luule valm riim võrdlus proosa
romaan metafoor süžee eepos konflikt
isikustamine autobiograafis dialoog draama algriim
muinasjutt mütoloogia novell ood repliik