Ponavljanje

Share

Instructions | Edit | Answer Key

M M J O L F N N U S L U G E R F P N Z A
N A S F B I B X F V M C I Q O R Q F Q Y
X B D L W N V G K S L D H A M I T F B Y
U L D I V A P F P Y D F W B X E T G I G
G A N V E N L W I J A Q Q O F F L Y V C
N J S O Y C A P P X I C U K I G T U E X
I P W R D I N D E D T U Ž P K T U E Y N
L L J D L J I Y R B N O T E X L J S S E
O Z E A K S R C T U Y R V A L Y B C X D
R R E K E K A Z R G S Y O N L J Z N P U
T K A V A A N O O D H T E O R U E Q Y K
N T L W W F J C U O C Z B P J J D U P A
O Y Z V D U E C O R J L K N I U C A L C
K B C T N N K M C V V S M J E Š T A J I
T B E I E K A M V K I O M E D B Q P H J
L I I L O C D N Y I X D J B S S G S I A
W L S S U I R V V Z Q W X F Z L J U D I
H O T E L J O A Z T Q H R B J K D U Q T
R H Q Q I A V L U R A J Z M E S O Q N T
Z W U S E O A O J Z N C P E O P L X Z L
ljudi financijskafunkcija kadrovi hotel želje
usluge smještaj edukacija planiranjekadrova kontroling