Renessanss ja humanistid

Share

Instructions | Edit | Answer Key

D S A K I T I I L O P W X D J S Q D N H F Z K E Z U G D D U
D E Q Y Q B V E N U S E S Ü N D F D M S Q L W Z V N A R M O
X P R J P Y E E E Q A U X Y F R A S A I S C F Y M D X N J G
O R A E Z M L T S E N T R A A L P E R S P E K T I I V F R D
V Y F A A K X F T M M N S Z T T V V D B T F H T J R O I D N
V R F F E P Y A A Y G M Y T Z U O X F L G P K Q B J N R J F
N X A S D J A R B K I K S N L P Y L I V J P X V Q D V E N X
T O E I F V T A P I F R Y E Q H O O T F G D W Z E R D N O F
E H L F E Y T F T H P R K V C E N H R M D A N W D Q S Z M M
P P I T Z E C N Q M K S B L A H L Y Y E P E L O Y Y D E A I
E C D I T S I N A M U H C S E N J H N S R L T M L K U P L M
Q Y L G K T V U X M H A P Z X C L I R Q H K V K N I P Y D M
L D I L L E C I T T O B O R D N A S I S Y A D A A M F V A Z
U E Q C N T E P N B I M L H K R F R C Y L G M N K Z E H G B
Z H C K M Z R O N L M I F M A L D P N B I O N X P J P S R V
L I J P J E X P D Z O W M A E K R K I K I X H V H G B M B R
E A W H B Z J W I X W H T O Y U V S V R Q C E C F O T C F K
A X F C S T D W A J A I T H V I C C A L G A Z D M M W A Y X
M P Z K I C Y A I I N E H F D F K M D D H C G U A K E W D S
O U I I C L B N S A H J W C N H G P O L E K P D F R K M A I
O Z A Z Q X J T M N N J Y V L U L O D N A R Q X G A S E K W
R J S B S Z E U I X N A A A E F Z B R U A J M O X E N A T S
B O M F X E H K G H U T T B U H E M A W L L B E S L V O Q F
B Q E V N Z A K V V K J T P C D Y G N G M E I D K V I H R S
U J N E H R I Q U X K P B Z E M N N O V F T J S S T W L N S
C Y V K W Z Z L S S N A S S E N E R E N F V T E A D U S H L
R T D X O S I Q V R Q V N V N M W I L E L D Q A D Y N Z M O
S Y K I Y D J V U H K R P N H H J G S R Z C L K Q P I L U Q
V P O R M O P N U M G R C B B C J F Q M J I B P H V O C G Q
U N S T D Z C K S S Y R Z B Y U C K I R A H P K H W J Y Q O
renessanss LeonardoDaVinci humanistid MonaLisa tsentraalperspektiiv
Itaalia firenze Rooma Veneetsia humanitaarained
poliitika teadus tehnika Taavet Raffael
Venusesünd SandroBotticelli