Kreeka kangelased

Share

Instructions | Edit | Answer Key

E R Q T E R R M E O C S J U I S C J Y B R Q M I Z C K C R W
E G G S D M P O G B D I E D A J Õ S L C R P Q Z F O W C J B
Y D C N R V M A C H I L L E U S H L X B L H Q S P F I T J G
A B E A I E S S Ü D O C W L G W M R N B U Q T A K Y U Y P Z
S H G T Z X T O T D N J H K L D Y Z L N L I A A S J K P G R
R S K P E X W R R I D P Q D U K Y F P J F G R C F J W M L L
F S Q F R G W K M Õ A V R Q R J W V W A A A H A L C T E F X
N D G R Z Z X H G N H Y D Z C S U R S M T L M O S S H K D L
F U N G J B I V U G F W L K R R O N E B I R C E S Y B L T G
Q D Z I Y G Y K R S X Z T X I N D M I E A N O U N E H Z T D
A A S H W O Q T W E U R O H X Z N A M F M I E K R U W W Q W
A O B E T B E C R V X G F E C O O A V C V R Y A L W S I I V
K B L I M K L Z W O V K O Y N N N I V E N Z W S K O R V L M
E O V N H Q W J N E O P X I C N X Y P M A Z W P A B S W Q K
E U E R U A Y F R E F J G S L O W A X L G L U R E Q V E T E
R U V I F C W R M J Y A A K F R D K Z S F I R D L L Y F U C
K P Z C U L I J C P K O Q Y W X D D V Q G Z W U F B V X N I
N Z F H U U Y S Z J P P T I M B T C R Z P H F X S M G L A W
T X T R H U O G B H J N V W S C K F Z K Z I B Q O F E I A K
H V K A Z P B W C J X S U Z U E Z T S U M L J X R T D B V W
L W H S E R O Q L J W I S A I L I L E R C P H I E X A Q J A
E O C E Q V Z K C A J S J K D B U B L M Y M I P M H I J H W
W Q F N H T V O S X U Z U M J S K Y K G B N Z W O G S V O Y
Q T X M M E U H P O O L Ü E V Q Y O A L H R N N H U M E K K
A F T B A D K P T W R K U I S G X A R W E K P F V N E Q L I
G W S K X E Y T J V E J F D O S L U E G O P Z V M L F A L M
J G O H X L B O O E F W F J S G Y R H K W W L G G D F N O W
C E W P P E R P N R O J Y T E G T D D C C C J S U B I I N B
U O R Q A R P E G X O F S E T Y A N O F N H G T N F N X G N
D I P X Q Z . G K X Y B G A J E V W S A I P K A X P M K J G
Trooja Ilias Odüsseia Homeros eepos
Achilleus Hektor Odysseus Heinrich Schliemann
Herakles Agamemnoniga Patroklose laulud sõjad
nõid laevad Kreeka Mükeene.