Ajalugu, Hans

Share

Instructions | Edit | Answer Key

K U B Q R L X D T R A J S D T P S Y N H Y Y Q B I K H D K W
R T K R T L I Z W V K A T E D R A A L Z M I H V J C A E E O
E X M B B G D M P S K O D O T R O Z M C R L A X K N G D I S
E P Y K Z M I Z H N X V R L R Z E H N V R W H O C N I A S B
A W W B W Y H Q H M N M R V V J W W A X K H N U M Y A D E U
B B K O N S T A N T I N O O P O L X C V J T R G C Q S D R S
Q F P K C H D U Z W V W K F B J C D A O A O W I U M O M K I
A O Y K P M K Z T L J J P W Q J Q N K A I A E Y U F P Z L G
A E T R W C C D T O R K Ü D D C B R B A F K R Y F L H B G N
Z K C V Z B A O W L A W H G P X H I H T J D F G K K I Q W Q
A J Q J J A R M N J Q C A O B Z L F A Q G J C L K R A K S S
D C T G J T H T Y J C O P F V Ö F Y R F I X P Q I J C T U R
E E T C T C I R D I J S I W S Q L N I O U T N Q R G E X L V
S S Z S N L T C Y J M F L T I L Z O T U V W Y G I C R J K J
A Z T B E M E T I C L L T W W B E Y L G X T I A K S S E N S
L R Z G H B K Y M A T H O S S C B S A U I C V Z U A F U U R
V H O K Õ B T K Q U F J L X F Y I B S U N D A V S J Z E M O
A N W Q L A U L E N N O S G C W M S E H C J U A L E P T L Q
A O R B U Y U G V I W E D G G B I H D U W Q Q O A L A D Z D
L J W F K B R J I M A W M K H D J U C T N W P N A O N D A T
S D W W I R K S B I K O O N I D B R C G Q J C C V S G Y X J
D V F B R G Q J Z Z Q R S T D Z P U D D Z N B A I I J B N B
C Y A F I Y V J A M T S U W O U B Z Y U G D B Y K H B X Y P
R Q L B K G J D A Q U S A A T S O N O K I B I X E U E S A O
P E Y A A Q O V C T Y I K Y G P E E C D P X J J E B W Y R K
Y R V J R Y E L B V R D K N P A T R I A R H Y B L R S S E W
Q O N I W F S K I R I K U I S A D K E I S R I R I I K M H D
L L D G F E O H Z F F X H B W C U U J F W A J T I P Z F Q G
H N D B G M U V F B Ü T S A N T S X S M M K L C X H T N D M
Z N A J Z G O F P U E Q C H Z U Q Y N X B Q C T E K T D O M
patriarh keiser pühapilt ortodoks kirikulõhe
tsölibaat Konstantinoopol slaavlased kirikuslaavikeel munklus
Athos Bütsants kirikuisad ikoonid HagiaSophia
ikonostaas katedraal arhitektuur haritlased keisririik