Ajalugu, Hans

Share

Instructions | Edit | Answer Key

H K Q W F P K G J D F T C W W Z H C X P U W Z I L O F L G P
K D U Z U L O S F R O T Y S E F L V I B A Y A S T K S Y E W
X X I W M E Q E U I D W Y U T N G Q C S N Q X W S B D Z V N
J L X M T V V B T Y B O V S V B Q U B Z C J D W Ö K X V Y L
V Z F C O L O F O D N Y I H W N J H X A U U Z D L G S V P M
J D L Y Y J P B G C L K U E W N D T E V K L P F I G B U B Z
K B A R T R N U U B J P A T R I A R H Z O K B M B A G J J R
U I F X U L E V E S M K O Z W Y A K W Q N N D Z A J A Q C U
H O R T E Z Y D Q Y H W M A Q P A G Q P S O W X A R M Q V W
Q U V I N J H Z A E F W U V K M F E E Z T Y S F T K L F R T
H A X X K L J E X U L W N N O W Q R L D A Y Z U R Y O O Y B
Y O F M M U J R L E W L K M D I A L P L N J V Z W G S L H M
S B T T I D S P F F I U L Z C U T B B L T N S K O D O T R O
T L P Y A Q Y L O Y N Z U T X Q M R K H I Z A K Q T K Y E U
N T L X E O M G A U W O S O L S Y M I Q N V Y I Z F R X O M
A K A E I L O B Q A B B N K X Y D O A A O N J R S V I V U S
S E J Q Z E W S X G V K K C G C I K V T O E R I D H T J J O
T S F O E L O R L C A I O D I N Y I Y Q P A A K B W L J Q E
Ü V I P X H X E W F W T E A A W Q T J C O I K U J Q I B M L
B T O U T I A S Q M F S Y U Y T U U I F L G I L Z N P S D D
Y L E A N D L I A N A Y F T X T R T L Y S A R Õ D D A S C I
M B M U U S Z E N L S P S I V U H L J S Q H I H V I H P V D
O H W F A V A K V C K Q X H M L D V H R K Q K E L N Ü E B C
T J N E K X W A M V E P H H P Z J D E H S W U I U O P K Y E
W W W J S Y A N C Z E G Z H T L L N Y Q R R I Y B O R V X A
H I M F C L F X I W L X U S C C V W G R X T S X F K Y L W R
J S D I S G Q M R E M P M B M R H Q D C I R A W L I E M W Q
N T Y Q Y J T V N N Y Y L N Z S B Y M D C B D O F P O U S R
W S S W T G R J V Y M G N D V U G L P Z N Y C L N T O O S K
V I R U B F V M M P Y S I L Q W X I L W P Z U K X X Z L K K
patriarh keiser pühapilt ortodoks kirikulõhe
tsölibaat Konstantinoopol slaavlased kirikuslaavi keel
munklus Athos Bütsants kirikuisad ikoonid
Hagia