Uloga Crkve u promicanju školstva kulture i znanosti

Share

Instructions | Edit | Answer Key

A K Z R Y W V Y R Y Q M X X I I S L H B
M I V Y F M P Y W Z L A R X V Q Z X T P
X A J I M E D A K A A K S T A V R H B Y
I S N M R P F R O Đ E R B O Š K O V I Ć
I V Y B B R L I U J S O N M V J X N T W
P E F D Y L U O C V I I Y G E W X K L T
U Ć L L M Z M A R P A V L I N I G U N J
K E R F R A N J E V C I Š K O L S T V O
S N R E D O V N I C I S I S U S O V C I
I I D K U C A N Q R F H V F P A C S J C
B C X I I C N A K I N I M O D F B R K A
Y I A Y X E I E V P X W Z H U P N R U J
G H O G N I T S O N T E J M U J B F L I
A U H X V P C T F R X C M T D S S O T X
L E G I J N K E K S T A V R H V D S U O
R E T Š I L I Č U E V S O K S T A V R H
Z N A N O S T E T Š I L I Č U E V S A G
Q Q R I C N I T K I D E N E B H A Z U H
K Ć I Š A K L O T R A B T Z G D M U G E
E Ć I T O Ž A K N I T S U G U A Q E O A
RođerBošković Benediktinci BartolKašić Isusovci Hrvatskosveučilište
Dominikanci Hrvatskaakademija biskupi svećenici redovnici
sveučilište AugustinKažotić pavlini franjevci kultura
znanost školstvo umjetnost HAZU hrvatskeknjige