OSNOVE EKONOMIJE 3

Share

Instructions | Edit | Answer Key

F S Q H L B L K Z O D V O G L N L M K V
A W P A T U M P N V U D L I D P W G J E
K E I Q X O M T S Y S J P R L A Q Q G J
R A S P O L O Ž I V I D O H O D A K O I
F O I C Z Z T H K Q T U Q A Z O K Z P C
H D E H T P I T H Q G I U W Z R A C A I
Z Z O N Q P R Z A R J X W X P X D O D T
C J Y X W U W L V K H K W M Z X O V U S
O T Z K N F C A Z O Z Q J U T A H T N E
P J J K S V V R R E Z A O F I G O Š O V
D R Ž A V N A P O T R O Š N J A D A P N
K K Q P Z R I Z X R A G J J O U Z M A I
X W A I F J N E T O O Q T Q H D W O N Z
B O G A T S T V O G W D D Z A S K R T E
H E L I Č N A P O T R O Š N J A W I A R
V G X K A M A T N A S T O P A I Q S G O
A G R E G A T N A P O T R A Ž N J A E P
S T A N O V N I Š T V O X U G M R G R F
X Y U T B E U W S X E J H I N C U W G M
J D X Y I R V K T K R I V U L J A F A E
bogatstvo dohodak raspoložividohodak agregatnapotražnja agregatnaponuda
državnapotrošnja ličnapotrošnja investicije neto izvoz
kamatnastopa siromaštvo porezi krivulja stanovništvo