Hrvatski

Share

Instructions | Edit | Answer Key

U M B B H I P I E S F G D Q H Q A W P T
X Q W R H Q V Y U P W L U S K L I C I H
U S G P D B S S G F X X D Y Z E S O K I
B W Y T I E I N B P S N N A J R Y F J I
A C P N P L M F C S A Z A F P X M F X R
K O L U M M C T H H C L S S W M N X L E
Z A O Q O Z K D H Z I Č E S T I C E D Č
W A C Y D M E S Ž A N F G C M T B I R E
G Q E E E L Q L E M E D R Q L K A R S N
I E V V Q B C O D J M B O C E V V V D I
K D Y S U V B G A E I I M Z Q F V E T C
R K D H H C E A P N J K A Q M Z Y J X E
I V Z Y F T S L E I B M N M D H V D B L
A N G K J D B G N C Q E T H A A U I Q S
K E J J E F H H D A U N I L L S V R K W
E W R Q Z B R O J E V I Z J R C F P W G
O B C J Y K R L X A W E A T R J A U O W
X R G M I A L S X O V B M T J R L A B O
A C X T G M V E Z N I C I S U P C W P O
U S C F D L K T N Q C Y R U Q Y T H Z L
romantizam glagol imenica padež pridjev
brojevi zamjenica veznici usklici čestice
rečenice